Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém setkání dne 23. ledna 2019 dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. V tomto dokumentu jeho autoři z řad akademických pracovníků, podnikatelů i státních úředníků stanovili cíle, díky jejichž naplnění se Česká republika má do roku 2030 stát jednou z nejinovativnějších evropských zemí.

Tisková zpráva (pdf, 381 kB)

 

Na konci roku 2018 a v lednu roku 2019 vyšly 2 studie zabývající se inovacemi v oblasti umělé inteligence.

1.   Umělá inteligence – Evropská perspektiva

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo v prosinci roku 2018 rozsáhlou publikaci k umělé inteligenci jako vědeckou podporu pro účely tvorby evropských politik. Tato studie představuje evropský pohled na umělou inteligenci, který je založen na nezávislém výzkumu a analýze s cílem oživit debatu na evropské úrovni.

Artificial Intelligence: A European Perspective (pdf, 33,9 MB)

 

 2.   Technologické trendy 2019 – Světová organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví vydala v lednu 2019 první studii v nové sérii “Technologické trendy”, která sleduje vývoj technologií prostřednictvím analýzy údajů o inovačních činnostech. Odhaluje trendy patentování inovací v oblasti umělé inteligence, přední hráče v průmyslové a akademické sféře, zeměpisné rozšíření patentové ochrany a vědeckých publikací týkajících se této oblasti. Závěry zprávy jsou okomentované více než 20 předními světovými odborníky, což může být zvláště zajímavé pro vedoucí představitele podniků, výzkumníky a politiky.

WIPO Technology Trends – Artificial Intelligence

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

--Termín: 21. 2. 2019 od 9,30 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví
--Vstup: ZDARMA

Více informací (pdf, 2,5 MB)

 

REGISTRUJTE SE, prosím, prostřednictvím systému, který je dostupný pod tlačítkem „Semináře“ na stránkách www.upv.cz.

 

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k evropským právním předpisům pro průmyslové vzory formou on-line dotazníku. Cílem je zjistit, do jaké míry dosavadní právní předpisy EU slouží danému účelu, a to zejména pokud jde o jejich efektivitu, účinnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu. Dotazník je primárně určen uživatelům systému, a to designérům, přihlašovatelům, vlastníkům práv k průmyslovým vzorům a patentovým zástupcům.

Konzultace je otevřená do 31. března 2019.

Více informací jakož i přístup k dotazníku v ČJ (po registraci)  

 

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních informací o označení původu a zeměpisných označení.

--Termín: 7. 3. 2018 od 9,30 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví
--Vstup: ZDARMA

Více informací (pdf, 2,5 MB)

 

REGISTRUJTE SE, prosím, prostřednictvím systému, který je dostupný pod tlačítkem „Semináře“ na stránkách www.upv.cz.