Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) spolu s členskými státy oslaví i letos 26. dubna 2017 Světový den duševního vlastnictví. V tento dubnový den si připomínáme, že právě 26. dubna 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která je významnou mezinárodní organizací v oblasti duševního vlastnictví. Jejími členy je v současné době celkem 189 států vč. ČR.

Cílem oslav je přispět ke zvýšení povědomí o významu systému ochrany duševního vlastnictví pro ochranu výsledků tvůrčí činnosti, inovací. Motto letošního Světového dne duševního vlastnictví zní „ Inovace - zlepšující život“. Aktuální poselství generálního ředitele WIPO p. Francise Gurryho, učiněné u příležitosti tohoto dne, jakož i další bližší informace ke Světovému dni duševního vlastnictví jsou zveřejněny na webových stránkách WIPO