Evropská komise přijala dne 15. května 2017 zprávu, která hodnotí uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze den 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními úřady. Zpráva, předložená Evropskému parlamentu a Radě, informuje o uplatňování nařízení č. 608/2013 členskými státy od jeho použitelnosti dne 1. ledna 2014 a pokrývá tak tříleté období až do prosince 2016.

Zpráva Komise o uplatňování nařízení č. 608/2013 (pdf, 647 kB)