Evropský patentový úřad sděluje, že do 28. září 2018 lze navrhovat kandidáty na cenu Evropský vynálezce roku 2019.

"Evropský vynálezce roku" oceňuje průlomové vynálezy, který významně přispěly ke společenskému a hospodářskému rozvoji.

Kdokoli z řad veřejnosti, komu je znám průlomový vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji, může podat návrh nominace. Jednotliví vynálezci, malé a střední podniky, univerzity a veřejné výzkumné organizace mohou na cenu navrhnout sami sebe nebo mohou být navrženi jinou osobou.

Navrhovaní vynálezci musejí splňovat podmínku, že jim byl udělen evropský patent na jejich vynález a tento patent je doposud udržován v platnosti.

Cena se uděluje v pěti kategoriích: "Průmysl", "Výzkum", "Malé a střední podniky", "Celoživotní dílo" a "Neevropské státy".

Více informací a elektronická přihláška : European Inventor Award