Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém setkání dne 23. ledna 2019 dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. V tomto dokumentu jeho autoři z řad akademických pracovníků, podnikatelů i státních úředníků stanovili cíle, díky jejichž naplnění se Česká republika má do roku 2030 stát jednou z nejinovativnějších evropských zemí.

Tisková zpráva (pdf, 381 kB)