Evropský patentový úřad vyzývá uživatele a partnery k účasti na veřejných konzultacích, které by měly přinést podněty pro Strategický plán EPO na léta 2019-2023. Strategický plán po schválení Správní radou Evropské patentové organizace v červnu 2019 bude realizován prostřednictvím konkrétních akcí a projektů.

Evropský patentový úřad vyzývá k zasílání podnětů do 15. března 2019, a to ve třech tematických oblastech:

  1. Vývoj patentového systému a jeho budoucí výzvy,
  2. Poskytování produktů a služeb nejvyšší kvality,
  3. Společenská odpovědnost a transparentnost.

Podněty lze zasílat prostřednictvím elektronického dotazníku.