V květnu 2019 zveřejnila INTA studii nazvanou „Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products“. Studie zkoumá postoj mladých lidí ve věku 18-24 let z 10 zemí světa (Gen Z) k originálním značkám a k padělaným výrobkům. Rozebírá praktické a etické úvahy ovlivňující nákup padělaných výrobků.

Souhrnnou zprávu, dílčí zprávy jednotlivých zemí, překlady, infografiky a studijní video je možné si stáhnout a prohlédnout na www.inta.org.