Dne 12.6.2019 byla na stránkách Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) zveřejněna Studie o hodnocení hrozby duševního vlastnictví. Jedná se o společný projekt EUIPO / Europol, který poskytuje posouzení vznikajících hrozeb a dopadů trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví v Evropské unii (EU). Studie staví na zprávách z let 2015 a 2017 a navazuje na vynikající spolupráci těchto dvou agentur v boji proti padělání a pirátství.

Celá zpráva