Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví dovoluje pozvat k účasti na semináři "Evropská patentová přihláška – přehled řízení od podání po udělení aneb obvyklé i (ne až tak) neobvyklé situace".

Seminář je určen zejména evropským patentovým zástupcům a uchazečům o evropskou kvalifikační zkoušku (EQE). Některé aspekty semináře jsou však využitelné i pro českou patentovou praxi. Seminář reflektuje aktuální vývoj rozhodovací praxe EPO s nejnovějšími stěžejními rozhodnutími stížnostních senátů EPO.

-- Kdy: 27. 11. 2019 od 10,00 hodin
-- Kde: Úřad průmyslového vlastnictví - Kongresový sál

Více informací (pdf, 199 kB)
Přihláška (docx, 25 kB)