V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu z 10. 3. 2020 oznamujeme, že až do odvolání rušíme pořádání všech plánovaných vzdělávacích a osvětových akcí v Úřadě průmyslového vlastnictví. V nejbližších dvou týdnech se jedná o následující akce:
11.-12. 3. 2020 Výuka ve specializačním studiu
17. 3. 2020 seminář Podnikání v Indii s ohledem na ochranu průmyslových práv
24. 3. 2020 seminář ČSVZ Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik
26. 3. 2020 seminář Ochrana designu

O dalším vývoji vás budeme informovat.