Evropský patentový úřad zveřejnil Patent Index 2019. Patent Index poskytuje komplexní přehled o tom, co se v loňském roce stalo v rámci světového patentového systému. V roce 2019 obdržel Evropský patentový úřad rekordní počet patentových přihlášek, přičmž téměř pětina pochází od malých a středních podniků. Mezi společnosti s největším počtem podaných přihlášek patří Huawei, Samsung, LG, United Technologies a Siemens. 

Více informací