WIPO zpřístupnilo webovou stránku zaměřenou na univerzity a instituce veřejného výzkumu, na které jsou poskytovány informace k politice duševního vlastnictví (IP), jeho komercializaci a transferu technologií. Jsou zde k dispozici balíčky nástrojů (toolkits) duševního vlastnictví pro strategie IP a komercializaci a transfer technologií.

Informace pomáhají univerzitám a výzkumných centrům řešit klíčové otázky týkající se duševního vlastnictví, jako jsou vlastnictví IP a práva na jeho využívání, popis, zpřístupnění, řízení, komercializace IP či transfer technologií nebo znalostí.