Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Jste vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, malý a střední podnik a potřebujete ochránit svá práva průmyslového vlastnictví? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace.

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
– dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč,  nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
– míra podpory:
     – podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
     – veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
     – vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Více informací