sídlo: Národní 943/41, 110 00 Praha 1

tel: 602 744 314

https://www.oaza.eu/

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek (OAZA) vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. V roce 2005 bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytváří při splnění nároků kladených na autorské dílo umělecká díla a od roku 2006 vykonává OAZA na základě pověření Ministerstva kultury ČR kolektivní správu práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku. Od té doby je základním posláním OAZA vyvíjet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a správě práv zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – kolektivní správce.